Kệ đơn đựng bình chữa cháy

130.000 97.000

Model: KEPCCC

Kích thước: Kệ để 2 bình chữa cháy, tôn sơn đỏ chống gỉ, có chân 20x40x20

Kích thước: Kệ để 1 bình chữa cháy, tôn sơn đỏ chống gỉ, có chân 20x20x20

Chất liệu: Sắt sơn đỏ, In chữa PCCC – 114 màu trắng

Hotline: 091 808 7684/ 093 279 0186