THÔNG TIN THANH TOÁN

Thanh toán: Thời gian và giá trị thanh toán được hai bên thỏa thuận và cam kết thực hiện.

–   Chi phí mua/ bán sản phẩm được thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản do người bán cung cấp. Nếu có sự thay đổi về tài khoản thanh toán, người bán sẽ thông báo cho khách hàng bằng văn bản chính thức.

–   Thanh toán tiền mặt khi nhận hàng: nhân viên của công ty chúng tôi hoặc đơn vị vận chuyển ủy quyền có xác nhận của chúng tôi tiến hành việc nhận tiền và giao hàng. Khách hàng có thể yêu cầu người giao hàng xuất trình giấy tờ ủy quyền của công ty chúng tôi để chứng minh tính hợp pháp.

–   Các hình thức thanh toán khác cần thông qua các biện pháp an toàn như có hóa đơn, phiếu thu hay chuyển khoản qua ngân hàng.

*** THÔNG TIN SỐ TÀI KHOẢN ***

Số tài khoản: 207 574 559

Tại Ngân hàng: ACB – Chi nhánh An Sương, Hồ Chí Minh

Tên tài khoản: TRẦN THỊ PHƯƠNG CHI

Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển. Trả tiền mặt khi giao hàng