Bình chữa cháy xách tay khí CO2 3kg Dragon

Bình chữa cháy xách tay khí CO2 3kg Dragon

Chữa cháy hiệu quả các đám cháy: chất rắn, chất lỏng, chất khí & điện

Sản phẩm đã được kiểm định, có tem kiểm định

Hotline: 091 808 7684/ 093 279 0186