Bộ cấm lửa cấm thuốc pccc

45.000

Bảng cấm lửa, cấm hút thuốc

Model: CLCT

Chất liệu: tôn tráng kẽm

Công dụng: Được bố trí ở khu vực có nguy cơ cao về cháy nổ, cảnh báo mọi người cẩn thận khi làm việc trong khu vực này.

Kích thước: 12cmRx24cmD

Hotline: 091 808 7684/ 093 279 0186