Trung tâm báo cháy địa chỉ Horing – QA16

Mã sản phẩm    : QA-16
Hãng sản xuất  : Horing Lih
Xuất xứ             : Taiwan