Trung tâm báo cháy 5 kênh-QA12

Mã sản phẩm    : QA-12
Hãng sản xuất  : Horing Lih
Xuất xứ             : Taiwan