Thang dây thoát hiểm chống tường 10m

Tiêu chuẩn kỹ thuật: đáp ứng tiêu chuẩn an toàn PCCC

Độ dài:  10m

Cặp móc: đã bao gồm

Tải trọng: trên 450kg

Sản phẩm đã bao gồm cặp móc đạt chuẩn

Liên hệ: 091 808 7684/ 093 279 0186