PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

1/ Chuyển khoản ngân hàng:

Số tài khoản: 207 574 559

Tại Ngân hàng: ACB – Chi nhánh An Sương, Hồ Chí Minh

Tên tài khoản: TRẦN THỊ PHƯƠNG CHI

Thực hiện thanh toán vào ngay tài khoản ngân hàng của chúng tôi. Vui lòng sử dụng Mã đơn hàng của bạn trong phần Nội dung thanh toán. Đơn hàng sẽ đươc giao sau khi tiền đã chuyển

2/ Thanh toán khi nhận hàng: Kiểm tra hàng, Trả tiền mặt khi giao hàng.